Intervju med Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson

”Vi ser ju hur tryggheten påverkar oss olika beroende av kön. Här spelar kön roll och insikten om det måste finnas för att i grunden kunna öka tryggheten i samhället.”

Jimmy Jansson är sedan 2011 kommunstyrelseordförande i Eskilstuna kommun och har varit pådrivande för att systematisera och integrera jämställdhetsarbetet i kommunen. Vi ställde några frågor till Jimmy inför Eskilstunas värdskap för heldagskonferensen Ingen trygghet utan jämställdhet den 18 maj.

Vad betyder det för Eskilstuna att vara värd för den nationella samlingen Ingen trygghet utan jämställdhet?
– Det betyder mycket. Båda frågorna är viktiga för oss och vi vill kunna bidra till att fler kommuner och Sverige i stort ser nyttan med detta synsätt.

På vilket sätt är jämställdhet en del av och en förutsättning för arbetet med trygghet?
– Vi ser ju hur tryggheten påverkar oss olika beroende av kön. Både att drabbas av otrygghet såväl som att vara den som bidrar till ökad otrygghet. Här spelar kön roll och insikten om det måste finnas för att i grunden kunna öka tryggheten i samhället.

Vilka effekter hoppas ni se av heldagskonferensen i Eskilstuna?
–Jag hoppas att deltagarna går hem med nya perspektiv och förhoppningsvis nya verktyg för att båda öka jämställdheten och minska otryggheten.

Finns det något du är extra stolt över att Eskilstuna har åstadkommit på jämställdhetsområdet?
– Tack vare vår strategi jämställdhetsintegrering har vi ett tydligt, långsiktigt och uthålligt arbete som jag är stolt över. I det arbetet utgår vi från Eskilstunabornas behov och förutsättningar. När vi jobbar på att möta behoven integrerar vi ett jämställdhetsperspektiv.