Ojämna insatser för jämställdheten i fokus för Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten är långvarig partner till Forum Jämställdhet. De har nyligen lanserat rapporten Ojämna insatser för jämställdheten vars slutsatser fördjupas under konferensen. Vad ser myndighetens generaldirektör fram emot och vad kan vi förvänta oss av deras partnerseminarium? 

Forum Jämställdhet har genom åren etablerat sig som den viktigaste mötesplatsen för jämställdhet. En viktig del av konferensen är våra fem partners som med sin kompetens stärker programmets innehåll och konferensen som plattform för nätverkande. En av dem är Jämställdhetsmyndigheten, och vi har fått möjlighet att intervjua deras generaldirektör Lena Ag inför konferensen i februari. 

Jämställdhetsmyndigheten är partner till Forum Jämställdhet sedan flera år, vad menar ni gör konferensen till en viktig mötesplats för jämställdhet?
– Det är en av de viktigaste arenorna för att diskutera jämställdhetspolitik. Aktörer från olika nivåer och sektorer kan mötas, ta del av ny forskning om jämställdhet och dela erfarenheter från olika delar av landet när det gäller insatser för ökad jämställdhet. Och bli inspirerade! Vi på Jämställdhetsmyndigheten kan möta våra målgrupper, lyssna in vilka behov som finns, själva lära nytt och förhoppningsvis bidra med våra kunskaper.

Jämställdhetsmyndigheten har släppt rapporten Ojämna insatser för jämställdheten som kommer att presenteras i partnerseminariet Hur jämställt är Sverige – en lägesbild och vägen framåt

Vad kan konferensens deltagare förvänta sig av samtalet?
– I många avseenden när det gäller ekonomisk jämställdhet, politisk representation och det obetalda hem- och omsorgsarbetet har utvecklingen mot ökad jämställdhet i Sverige stagnerat. Under perioden som vi har undersökt har regeringar av olika politisk färg beslutat om en rad åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och för att förbättra kvinnors hälsa. När åtgärder riktas ger det resultat. Motsvarande satsningar behövs inom övriga delar av området för att upprätthålla takten så att de jämställdhetspolitiska målen kan nås.

 

Foto: Hans Alm

Vad ser du fram emot med Forum Jämställdhet 2024?
– Jag ser fram emot samtal och initiativ som bidrar till att göra skillnad och ge energi. Det behövs insatser med tydliga jämställdhetsperspektiv som kan ge framtidstro inte minst till den yngre generationen, i dessa annars så dystra tider. Jag ser också fram emot att, traditionsenligt, dela ut Jämställdhetspriset och uppmärksamma gott arbete som sker inom fältet!

Möt Jämställdhetsmyndigheten och våra andra partners i programmet och utställningen. Forum Jämställdhet arrangeras 7-8 februari i Karlstad. Boka din plats på konferensen idag!