Uppsala kommun tilldelas Svenska Jämställdhetspriset 2023!

Nu står det klart att Uppsala kommun vinner Svenska Jämställdhetspriset 2023! Priset delades ut i samband med Forum Jämställdhets middag i Malmö Rådhus på kvällen den 7 februari. Bland finalisterna fanns även Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Danske Bank.

Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag och togs emot av Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef i Uppsala kommun:

– Vi arbetar sedan många år aktivt och systematiskt för jämställdhet i kommunens olika verksamheter. Det är ett arbete som gör skillnad för många Uppsalabor. Vi hoppas att det här priset ger både verksamheter, medarbetare och förtroendevalda motivation och inspiration framåt.

Ordförande för Svenska Jämställdhetsprisets jury är Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer:

– Uppsala kommun är en värdig vinnare som visar att uthålligt jämställdhetsarbete gör skillnad i den egna organisationen och i det omgivande samhället. Från juryns sida gläds vi åt alla de viktiga bidrag som har nominerats till Svenska Jämställdhetspriset och som förtjänar att uppmärksammas.

Svenska Jämställdhetspriset tilldelas Uppsala kommun med följande motivering:

”Att inte göra ”som vi alltid har gjort”, att tänka på hur det vi gör påverkar olika grupper av kvinnor och män, inte bara en gång utan systematiskt, är svårt. Årets vinnare – Uppsala kommun – har genom tydliga mål, styrning och uppföljning riggat sin organisation och sina verksamheter för jämställdhetsintegrering. Det har lett till verklig förändring i människors liv, så som bättre möjligheter för utrikes födda kvinnor att kunna försörja sig, att fler unga uppmuntras till att följa sina drömmar genom normbrytande utbildningsval och bättre arbetsvillkor i samhällsbärande, kvinnodominerade yrken. Tack för ert viktiga jämställdhetsarbete och för att ni fortsätter inspirera fler organisationer till att leverera tjänster och produkter på ett jämställt sätt till invånare och kunder!”

Mer om Svenska Jämställdhetspriset
Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Vinnaren utses av en extern priskommitté efter att samtliga inkomna nomineringar bearbetats av projektgruppen bakom Forum Jämställdhet. Bidragen bedöms utifrån kriterierna effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 2022 var Arbetsförmedlingen.

I priskommittén för Svenska Jämställdhetspriset 2023 sitter:

  • Susannah Sjöberg, ordförande Sveriges Kvinnoorganisationer
  • Anna Serner, f.d. vd Svenska Filminstitutet
  • Atilla Yoldas, journalist och författare
  • Clara Berglund, ordförande Forum Jämställdhet
  • Deqa Abukar, grundare BLING Startup
  • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket
  • Shahab Ahmadian, ordförande MÄN
  • Palle Lundberg, vd Sveriges Kommuner och Regioner

Övriga finalister i Svenska Jämställdhetspriset 2023 var:

Danske Bank som har utformat och anpassat sin rådgivning för att öka kvinnors möjligheter till ekonomisk självständighet och finansiellt självförtroende. Genom sitt långsiktiga jämställdhetsarbete bidrar Danske Bank till en jämställd vardagsekonomi.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som genom forskning om jämställda transportsystem ökat bilars krocksäkerhet för kvinnor och förbättrat körkortsutbildningen efter kunskap om mäns riskbeteende. VTI bidrar till att kvinnor och män får lika möjligheter att röra sig fritt i samhället.


I bild: Ida Bylund Lindman. Foto Anna Hållams.