Frågor och svar: Hur kan polisen arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor?

Det var inte första gången han slog. Våld och kontroll återkommer ofta i samma och nästa relation. Vad kan polisen göra för att minska risken för att våldsutövande män återfaller i brottslighet? Vilka resurser krävs för att arbeta fokuserat och långsiktigt? 2021 startade Citypolisen i Stockholm projektet Igor i samarbete med socialtjänsten. I projektet arbetar polisen bland annat med att kartlägga och söka upp våldsutövande män.

MEDVERKANDE:
Markus Antonsson, gruppchef och projektledare för IGOR, Citypolisen.
Susannah Sjöberg, ordförande, Sveriges Kvinnolobby