Glöm inte bort kvinnorna i arbetet för ett narkotikafritt samhälle

Narkotikaförebyggande arbete är en förutsättning för ett tryggt samhälle och en prioriterad fråga för regeringen som i början av 2021 föreslog en förnyad nationell ANDTS-strategi. Kvinnor som befinner sig i missbruk av narkotika och alkohol är en av samhällets mest utsatta grupper – där majoriteten har och är utsatta för sexuellt eller annan form av mäns våld. Trots det är risken stor att många av kvinnorna faller mellan stolarna när de bollas mellan olika instanser. Hur säkerställer vi en kvalitativ missbruksvård för kvinnor som fångar upp och säkerställer kvinnornas behov att mötas upp i sin våldsutsatthet?

Seminariet presenteras i samarbete med Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN).

MEDVERKANDE:

Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare, Socialdepartementet
Lotten Sunna
, grundare och ordförande #utanskyddsnät
Malin Nilsson, projektledare, Eskilstuna kommun
Pernilla Börjesson, enhetschef, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Johanna Eriksson, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby