Metodseminarium: Feministisk stadsplanering ökar allas trygghet

Flickors och kvinnors tillgång till det offentliga rummet begränsad. Ett tryggt samhälle förutsätter att våra städer är utformade för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Hur tillgodoser vi flickors och kvinnors perspektiv och behov i stadsplaneringen och på vilket sätt är dessa perspektiv en förutsättning för att på uppnå en trygg stadsmiljö för alla?

I den här programpunkten får vi ta del av tidigare forskning om unga kvinnors upplevelser av stadsrummet, metoder och tillvägagångssätt för hur vi skapar jämställda och trygga stadsmiljöer.

Seminariet presenteras i samarbete med Tryggare Sverige.

MEDVERKANDE:
Alazar G. Ejigu, samhällsplanerare och forskare, Tryggare Sverige