Arbetsförmedlingen vinner Svenska Jämställdhetspriset 2022

Under Forum Jämställdhets första dag offentliggjordes att Arbetsförmedlingen vinner Svenska Jämställdhetspriset 2022. Priset tilldelas myndigheten utifrån det arbete som gjorts med att upptäcka och agera när arbetssökande är utsatta för våld i sina relationer.

Priskommitténs motivering:

”Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. När myndigheter upptäcker och agera mot våld kan utsatta kvinnor och barn få chansen att leva fria och trygga liv. Att få ett arbete och ha en egen försörjning är också det viktigt för att kunna lämna destruktiva relationer. Årets vinnare – Arbetsförmedlingen – har under fyra års tid på ett systematiskt och innovativt sätt arbetat för att integrera ett kvinnofrids- och jämställdhetsperspektiv i sin ordinarie verksamhet. Tack för ert livsviktiga arbete som är en inspiration för alla myndigheter som möter medborgare!”

Priset togs emot av Åsa Frostfeldt, införandeledare på Arbetsförmedlingen, och delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle.

Vinnaren utses av en extern priskommitté efter att samtliga inkomna nomineringar bearbetats av projektgruppen bakom Forum Jämställdhet. Bidragen bedöms utifrån kriterierna effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 2021 var Yalla Trappan.

Priskommittén för Svenska Jämställdhetspriset 2022 bestod av:

  • Susannah Sjöberg, ordförande Sveriges Kvinnoorganisationer
  • Anna Serner, f.d. vd Svenska Filminstitutet
  • Clara Berglund, ordförande Forum Jämställdhet
  • Deqa Abukar, grundare BLING Startup
  • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket
  • Shahab Ahmadian, ordförande MÄN
  • Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner

Övriga finalister i tävlingen var:

Danske Bank som har utformat och anpassat sin rådgivning för att öka kvinnors finansiella självförtroende. Genom sitt långsiktiga jämställdhetsarbete bidrar de till en jämställd vardagsekonomi.

Eskilstuna United DFF som genom att konsekvent lyfta jämställdhetskrav hjälpt sina företagspartners, supporters och medlemmar att ta ställning för jämställdhet och som genom sin verksamhet arbetar för att motverka underfinansieringen av damfotbollen.

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan som ökat lärosätets medvetenhet om jämställdhet och dess påverkan på teknikanvändning i samhället genom sin undervisning, forskning och bland medarbetare vilket på lång sikt bidrar till en mer jämställd teknikbransch.

Uppsala kommun som i sin ordinarie verksamhet har säkrat att jämställdhetsperspektivet genomsyrar styrning och ledning så väl som hela verksamheten. De bedriver ett framgångsrikt arbete med utmaningar som finns i samhället på jämställdhetsområdet.