Medeleine Rees

Generalsekreterare, Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Madeleine Rees är en brittisk jurist och generalsekreterare för Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF). Under sitt yrkesliv har hon arbetat nationellt och internationellt för att främja mänskliga rättigheter och att motverka diskriminering. Förutom att specialisera sig på diskrimineringslagstiftning på en stor byrå i Storbritannien har hon också haft flera tunga roller vid kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). Som chef för OHCHR i Bosnien och Hercegovina var Madeleine Rees delaktig i att avslöja FN:s fredsbevarande truppers inblandning i sextrafficking.

Som generalsekreterare för WILPF leder Madeleine Rees organisationens arbete med att genom nationella och internationella rättsliga ramverk bidra till en framtid med mänsklig säkerhet och rättvisa för alla. Hon brinner för att föra samman kvinnor världen över och bygga en global rörelse för feministisk fred. 

På Forum Jämställdhet medverkar Madeleine Rees i invigningen.

Foto: WILPF