Devin Rexvid

Universitetslektor, Stockholms universitet

Devin Rexvid är lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet och forskar om hedersrelaterat förtryck och våld. I sin forskning har han fokus såväl på utsattheten som på samhällets insatser mot våldet.

Ett av hans senaste forskningsprojekt syftar till att få kunskaper om den svenska integrationspolitiken utifrån förskolans möten med mödrar som har sin bakgrund i en hederskontext. 

På Forum Jämställdhet medverkar Devin Rexvid i brandtalsserien Långsiktig våldsprevention på individ- och samhällsnivå.