Melina Bergström

Medgrundare, The Yes Way

Melina Bergström är medgrundare till The Yes Way och har länge arbetat med tillgänglighetsfrågor och inkludering i såväl civilsamhället, innovationsstödsystemet som privat näringsliv. I The Yes Way arbetar hon med att erbjuda, utveckla och implementera praktiska och strategiska metoder, program och verktyg till organisationer och företag som ska ge fler människor möjlighet att vara en del av samhälls- och teknikutvecklingen oavsett till exempel kön, bakgrund, ålder eller funktionsvariation.

På Forum Jämställdhet håller Melina Bergström metodverkstaden 7. Verktyg för jämställt innovationsfrämjande.

Foto: Olivia Arte