Shahab Ahmadian

Ordförande, MÄN

Shahab Ahmadian är ordförande för organisationen MÄN, en medlemsrörelse som arbetar för jämställdhet och mot våld med fokus på att förändra manlighetsnormer och engagera män till att bli en del av en positiv förändring. I grunden är Shahab journalist och har arbetat med att utveckla metoder för att lyfta röster i utanförskap och ge människor möjligheten att äga sin egen berättelse. Shahab var med och startade Sveriges första fängelseradio där han fick upp ögonen för destruktiva mansnormer i de intagnas berättelser. Därifrån växte en nyfikenhet för hur man flyttar fokus till att kräva ansvar och driva ett förändringsarbete med den priviligierade gruppen. Shahab har även varit med och startat projektet FATTA MAN och breddar just nu arbetet till att inkludera de män som befinner sig längst bort från jämställdhetsprojektet.

På Forum Jämställdhet medverkar Shahab i brandtalspasset 4. Mannen i Fokus.

Foto: Tony Hultkvist