Silvia Kakembo

KONFERENCIER
Byråchef, Arena Opinion

Silvia Kakembo är byråchef på Arena Opinion, pr- och kommunikationsbyrån som riktar sig till ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra samhället. Tidigare har Silvia arbetat som politiskt sakkunnig hos Magdalena Andersson på Finansdepartementet. Dessförinnan jobbade hon som marknadsansvarig och managementkonsult på konsultfirman Centigo. Sitt yrkesliv började hon i just ideella organisationer, bland andra Sveriges Elevkårer och SSU.

På Forum Jämställdhet kommer Silvia vara konferencier. Silvia modererar även passet 2. Fördjupning: Jämställd ekonomi.

Om sin medverkan säger Silvia: ”Jag har länge varit engagerad i föreningen Maktsalongen som samlar kvinnliga ledare i civilsamhällets ungdomsorganisationer. Där överraskas jag av den kraft som uppstår när vi utformar gemensamma strategier för att öka jämställdheten i våra respektive organisationer. Trots att många kvinnor gått före och banat väg så återstår mycket arbete.”

Mer information tillkommer.

Foto: Anneli Nygårdhs