Öppna programmet – ta del av jämställdhetsarbetet i Malmö och Skåne


2023 genomförs Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet på Malmömässan den 7-8 februari. I det öppna programmet visar Malmö stad tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Jämställd Utveckling Skåne upp spännande jämställdhetsarbete som pågår runt om i länet.

Det öppna programmet är helt kostnadsfritt och pågår parallellt med huvudprogrammet i konferensens utställning på Malmömässan. Det öppna programmet innehåller föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och mycket mer. Förutom att innehålla exempel på lokalt jämställdhetsarbete visar även konferensens utställare upp goda exempel på jämställdhetsintegrering.

Öppna programmet är tillgängligt även för personer som inte deltar på resten av konferensen. 

Se släppta programpunkter nedan!

PROGRAM

Tillsammans för att upptäcka och motverka prostitution och människohandel i Malmö
Simon McKeogh, Miljöinspektör, Miljöförvaltningen Malmö Stad

Betydelsen av kön och ålder i äldreomsorgens biståndsbedömning
Anna Lundström, Utvecklingssekreterare, Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen Malmö Stad

Praktiska exempel på när jämställdhetsperspektivet stärker Agenda 2030-arbetet
Julia Strandberg, Grundare, Inkluderingsbyrån

Livepodd om ett jämställt arbetsliv – hur arbetar vi med antirasistisk feminism på arbetsplatser och i samhället i stort?
Anna Blixt, Konsult jämställdhet och inkludering

Fördela makten! – Stärkt demokrati i Skåne genom kvinnors och utrikes födda kvinnors deltagande i politiken och samhällsutvecklingen
Anna Schjølberg, Jämställd utveckling Skåne, Balqis Khattab, Möllans Basement, Hanna Bäck, Lunds Universitet.

Vem kan bli ingenjör? Forskning om könsstereotypa utbildningsval
Laura Giese, Doktorand vid Institutionen för psykologi, Lunds Universitet

Livslång ekonomi – Utbildning som ger kvinnor verktyg att ta makten över sina liv
AnnaStina Johansson och Alma Adan, verksamhetsutvecklare, Fredrika Bremer-förbundet

Synliggör kompetens för framgångsrik etablering av utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden
Tatjana Ristovski, verksamhetsledare, Internationella Kvinnoföreningen Malmö

Polisprogrammet i Malmö använder maktanalyser för att skapa bättre förutsättningar att lösa brott
Jesper Fundberg, lektor Polisprogrammet, Malmö Universitet

Blir du ledsen om jag dör? Om pojkar, maskulinitet och gängkriminalitet
Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig, Helamalmö

Intersektionellt jämställdhetsarbete för ett mer jämlikt och jämställt fritidsutbud för unga
Julia Böhler och Karolina Bergmark, planeringssekreterare fritidsförvaltningen, Malmö stad

Möllans Basement – en mötesplats som hjälper unga kvinnor till sysselsättning
Balqis Khattab, grundare och verksamhetschef, Möllan Basement

På tal om kvinnor och män – ny jämställdhetsstatistik från SCB
Helena Löf, expert jämställdhetsstatistik, SCB

Sila Snacket – att skapa en inkluderande jargong för jämställda arbetsplatser
Charlie Klang, verksamhetsutvecklare och föreläsare, Sila Snacket

I Bild: Balqis Khattab I Foto: Möllan Basement
I Bild: Charlie Klang I Foto: Mattias Bardå