Vi erbjuder rådgivning för att ni ska lyckas med ert jämställdhetsarbete. Vi stöttar er och ger råd om hur ni kan gå vidare i svåra beslut, bollar vilka nästa steg ni ska ta och diskuterar formuleringar i era styrdokument så att ert jämställdhetsarbete ska bli så träffsäkert som möjligt. Vi arbetar alltid verksamhetsnära och utgår från just era utmaningar och er verklighet. Vi kommenterar och ger feedback på planer, handlingsplaner och utkast på rapport m.m för att jämställdhetsperspektivet ska vara tydligt, relevant och genomförbart.

Är ni intresserade av något av våra erbjudanden?  Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!