Våra utbildningar

Under året erbjuder Forum Jämställdhet ett antal olika utbildningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper i hållbarhets- och jämställdhetsarbete. Nedan kan du läsa mer om vilka utbildningar vi erbjuder under våren 2023!

Fokusutbildning:
Jämställdhetsanalys

  • Datum: 22 mars 2023
  • Tid: 09.30 – 12.30
  • Vart: Stockholm (Information om adress tillkommer)

Varför är det fler kvinnor än män som tar del av vår verksamhet? Hur kommer det sig att män är mer nöjda med insatserna? Är skillnaderna motiverade? För att skapa goda och jämställda verksamheter krävs en fördjupad analys. Välkommen till en fokuserad utbildning där du får lära dig att hitta de bakomliggande orsakerna till verksamhetens jämställdhetsproblem och anlägga ett jämställdhetsperspektiv i årsredovisningen.

Fokusutbildning:
Jämställd målstyrning

  • Datum: 19 april 2023
  • Tid: 09.30 – 12.30
  • Vart: Stockholm (Information om adress tillkommer)

Hur formulerar vi mål och indikatorer som hjälper oss att styra våra verksamheter mot goda och jämställda resultat? Hur kan vi jämställdhetsintegrera våra styrprocesser? Våra verksamhetsmål är det viktigaste verktyget vi har för att styra våra organisationer och verksamheter. Välkommen till en fokuserad utbildning i hur vi genom målstyrningen kan styra mot mer jämställda och hållbara verksamheter.