Utbildningar hösten 2022

Under året erbjuder Forum Jämställdhet ett antal olika utbildningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper i hållbarhets- och jämställdhetsarbete. Sidan uppdateras löpande. För att varje utbildningstillfälle ska vara så interaktivt och verksamhetsnära som möjligt har vi ett begränsat antal platser.

Jämställdhetsbudgetering – från start till mål

Digital halvdagsutbildning

Datum: 12 oktober
Tid: 08.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Zoom
Boka senast den 5 oktober. Antalet platser är begränsat.

Hur gör man när man jämställdhetsbudgeterar? Vi erbjuder utbildningar i jämställdhetsbudgetering för både förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner. Under utbildningen går vi igenom jämställdhetsintegrering av den ekonomiska politiken, metoder för jämställdhetsbudgetering och organisering av arbetet. Ett viktigt moment i utbildningen består i att lära sig granska den egna budgeten med hjälp av vår unika metod för budgetgranskning.

Jämställdhetsintegrerad målstyrning

Halvdagsutbildning i Stockholm

Datum: 15 september
Tid: 08.00 – 12.00
Plats: Stockholm
Boka senast den 7 september. Antalet platser är begränsat.

Hur formulerar vi mål och indikatorer som hjälper oss att styra våra verksamheter mot goda och jämställda resultat? Hur kan vi jämställdhetsintegrera våra styrprocesser? Vår organisations mål är det viktigaste verktyget för att styra våra verksamheter. För att på riktigt uppnå jämställda verksamheter är det därför särskilt viktigt att jämställdhetsintegrera just målen. Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i era verksamhetsmål kan ni styra mot bättre, mer jämställda och på lång sikt mer hållbara verksamheter. På så sätt kan ni möta er målgrupps behov på ett mer träffsäkert sätt.