Nu har föranmälan till metodverkstäder, grundkurs och lunchseminarium öppnat

Vi har nu släppt platserna till Forum Jämställdhets metodverkstäder, grundkurs i jämställdhetsintegrering och lunchseminarium. Först till kvarn gäller. För att boka plats behöver du vara anmäld deltagare till konferensen. Du bokar genom att gå in på respektive pass på programsidan och klickar på anmälningslänken. Observera att seminarier, brandtal och goda exempel inte behöver förbokas. Reservlista finns för samtliga programpunkter.

Se programöversikten här.

Grundkurs i jämställdhetsintegrering
Är jämställdhet nytt för dig? Innan Forum Jämställdhets invigning erbjuder vi en grundkurs i jämställdhetsintegrering. Kursen gör det lättare att ta till sig resten av konferensens innehåll och ger en god grund i fortsatt arbete efter Forum Jämställdhet.  

0. Grundkurs i jämställdhetsintegrering

Metodverkstäder
I metodverkstäderna får du möjlighet att prova olika lösningar, modeller och metoder. Du kan anmäla dig till max tre metodverkstäder. Vi erbjuder sju metodverkstäder, som är markerade i gult på programsidan.

7. Mäns delaktighet och ansvar för att främja jämställdhet
12. Jämställdhet i individbaserad systematisk uppföljning, ISU
21. En jämställd civil beredskap
22. Jämställd hållbarhetsstyrning i kommuner och regioner
26. Pojkar i hederskontext – stöd, skydd och prevention
27. Hantera perspektivkonflikter i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet
33. Kultur och struktur för ett framgångsrikt och jämställt styrelsearbete

Lunchseminarium 8 februari
Nytt för 2024 års konferens är att vi erbjuder lunchseminariet Mellan tillit och misstro – så rivs hinder för utrikes födda kvinnor, som också kräver föranmälan. Passet hålls på öppna scenen under deltagarlunchen. Här ingår lunch med begränsat antal platser.

28. Mellan tillit och misstro – så rivs hinder för utrikes födda kvinnor