Tack för Forum Jämställdhet 2023

Forum Jämställdhet 2023 är avslutat och vi vill tacka våra 928 deltagare, 24 utställare, 134 talare och fyra partners SKR, TCO, Unizon och Jämställdhetsmyndigheten för två fantastiska dagar. Konferensen genomfördes på Malmömässan den 7-8 februari och nu pågår arbetet med att utvärdera den. Därefter påbörjar vi arbetet med att utveckla och förbereda inför Karlstad 7-8 februari 2024. Då ses vi igen på Karlstad CCC!

Agenda 2030 i programmet

Årets konferens bjöd på 42 programpunkter som bestod av seminarier, intervjuer, brandtalsserier och praktiska metodverkstäder. Alla programpunkter knöt an till olika delmål i FN:s hållbarhetsagenda 2030 – vår gemensamma plan och ett gott exempel på jämställdhetsintegrering. Vi hörde utredare Jimmy Sand prata om hur ett jämställt omsorgsansvar kan snabba på den gröna omställningen, och sociala hållbarhetschefen Rebecca Rubin diskutera hur bostadsförsörjningen behöver planeras efter kvinnors livsvillkor. Finanspolitiska talesperson Mikael Damberg (S) diskuterade hur stora ekonomiska system som skattesystemet kan riggas för att främja jämställdhet.

Nordiska lösningar

Nio år efter Nordiskt Forum riktade vi åter blickarna mot Norden. Här finns goda exempel att inspireras av och gemensamma åtaganden. I ett pass om de nordiska pensionssystemen frågades socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) ut om vad Sverige ska göra för att komma i kapp övriga nordiska länder för att nå jämställda pensioner. Vi hörde utvecklingsdirektör Sari Laaksonen berätta om hur Finland finansierat kvinnojoursrörelsen i passet om hur de nordiska staterna gjort olika vägval för att skydda våldsutsatta kvinnor och barn. Som avslut på konferensens första dag deltog ordförande Yildiz Akdogan och representanter från hela den nordiska kvinnorörelsen i ett pass som tog tempen på feminismen och diskuterade huruvida det fortfarande går att tala om en nordisk modell för jämställdhet.

Uppsala kommun vann Svenska Jämställdhetspriset 2023

Under konferensen korades 2023 års vinnare av Svenska Jämställdhetspriset. Uppsala kommun tog hem priset som en av tre finalister. Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens gd Lena Ag under en prisceremoni i Malmö rådhus under värdorganisationerna Malmö stad och Region Skånes middag den 7 februari. I motiveringen lyfts bland annat att Uppsala kommun med tydliga mål, styrning och uppföljning riggat sin organisation och sina verksamheter för jämställdhetsintegrering som lett till verklig förändring i kvinnor och mäns liv.

Ta del av material i efterhand

Presentationer som visats av talare under konferensen går att hitta här. UR spelade in passen i plenumsalen, när dessa publiceras på UR Play kommer de gå att hitta på samma sida.


Konferencier Silvia Kakembo. Foto: Anna Hållams.