Tre bidrag till final i Svenska Jämställdhetspriset 2023

Nu står det klart att tre starka kandidater går vidare till final i Svenska Jämställdhetspriset 2023. De tre finalisterna är Danske Bank, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Uppsala kommun. Vem som vinner avgörs den 7 februari på konferensen Forum Jämställdhet.

-Vi är stolta över att få presentera tre riktigt starka finalister som envist håller i och trappar upp arbetet för jämställdhet. I tider när jämställdhet blir ifrågasatt i och utanför Sverige hoppas vi att årets finalister kan inspirera fler organisationer att satsa på jämställdhet i alla delar av sina organisationer och verksamheter, säger Clara Berglund, ordförande för Forum Jämställdhet.

Finalisterna till Svenska Jämställdhetspriset 2023 är:

  • Danske Bank som genom sin satsning på hållbar rådgivning satt jämställd vardagsekonomi i fokus. Med ett jämställdhetsperspektiv i sina rådgivningstjänster bidrar Danske Bank till att fylla kunskapsgapet om en jämställd vardagsekonomi för sina kunder. Genom digitala träffar, utbildningar och sin rådgivning bidrar Danske Bank till att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ekonomisk självständighet livet ut.
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som under två decennier systematisk tillämpat ett jämställdhetsperspektiv i sin forskning om transportsystem. Arbetet har bland annat bidragit till jämställda medborgardialoger i kommuner, ökat bilars krocksäkerhet för kvinnor samt förbättrat körkortsutbildningen efter kunskap om unga mäns riskbeteende. Genom sitt uthålliga arbete bidrar VTI till att kvinnor och män får lika möjligheter att röra sig fritt i samhället.
  • Uppsala kommun som i många år arbetat systematiskt med jämställdhet från strategisk till operativ nivå. Arbetet har bedrivits genom jämställdhetsintegrering av styrningen och ledningen och riktade satsningar. Kommunen har bland annat arbetat för att utrikes födda kvinnor ska kunna försörja sig. Genom ett utvecklat analysarbete har kommunen fått en fördjupad förståelse för kvinnors och mäns skilda livsvillkor vilket möjliggör åtgärder för ökad jämställdhet i den egna organisationen och samhället.

Vad är Svenska Jämställdhetspriset?
Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en organisation som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Vinnaren koras under Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet. Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 2022 är Arbetsförmedlingen.

Hur har processen gått till?
Vem som helst kan nominera organisationer vars jämställdhetsarbete förtjänar att uppmärksammas. Forum Jämställdhet ansvarar för den initiala bedömningen av nomineringarna i flera steg. Varje bidrag bedöms utifrån ett antal kriterier och meriter, så som effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. Den slutgiltiga vinnaren utses av en extern jury.

I den externa juryn ingår Anna Serner, f.d. vd för Svenska Filminstitutet, Atilla Yoldas, journalist och författare, Clara Berglund, ordförande för Forum Jämställdhet, Deqa Abukar, grundare av BLING, Startup, Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, Palle Lundberg, vd för Sveriges Kommuner och Regioner, Shahab Ahmadian, ordförande för MÄN och Susannah Sjöberg, ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Vinnaren presenterades på Forum Jämställdhet 2023 i Malmö den 7-8 februari och priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.