Olle Folke

Professor, Uppsala universitet

Olle Folke är professor i statsvetenskap och forskare om jämställdhet på arbetsmarknaden och inom politiken. Hans forskning har publicerats i olika välrenommerade tidskrifter i nationalekonomi, statskunskap och företagsekonomi. Han har tidigare undervisat på Columbia University och Yale University.

På Forum Jämställdhet medverkar Olle Folke i seminariet Vad säger forskningen om sexuella trakasserier?

Foto: Mikael Wallerstedt