Anders Hinn

Vice ordförande, Byggcheferna

Genom sitt engagemang i Byggcheferna jobbar Anders Hinn för en schyst och jämställd samhällsbyggnadssektor. Byggcheferna har bland annat skapat mätverktyget machoindex, som rekommenderas av Upphandlingsmyndigheten och är ett sätt för organisationer att mäta graden av machokultur. Anders började sommarjobba i byggbranschen som tonåring, har haft flera tunga chefsroller och är i dag delägare i Magnacon Projektledning.

På Forum Jämställdhet deltar Anders i seminariet Upphandling för jämställd stadsutveckling.