Ane Fossum

Chef, Krisesentersekretariatet, Norge

Ane Fossum is the CEO of the Secretariat of the Shelter Movement in Norway. The Secretariat was founded in 1994 and is a member organization for the shelters. Fossum has a masters degree in religious studies and have a previously worked in environmental organizations and trade unions.

Ane Fossum är chef för Krisesentersekretariatet i Norge. Krisesentersekretariatet grundades 1994 och är en medlemsorganisation för skyddade boenden. Fossum har en masterexamen i religionsvetenskap och har tidigare arbetat inom miljöorganisationer och på flera fackförbund.

På Forum Jämställdhet medverkar Ane i passet 9. Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor – en jämförelse av kvinnofridsarbetet i Norden.