Anna Giotas Sandquist

Social hållbarhetschef, Eskilstuna kommun

Anna Giotas Sandquist är sedan 2021 social hållbarhetschef på Eskilstuna kommun. Tidigare har Anna arbetat som senior konsult på KPMG, bland annat med stöd till genomförandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling i kommuner. Anna har även arbetat i Botkyrka kommun, där hon har haft en rad chefspositioner, senast som kvalitetschef. Hon har även arbetat med jämställdhetsintegrering på Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet, där hon ledde och var drivande i flera pilotprojekt för jämställdhetsbudgetering nationellt, inom Nordiska ministerrådet och Europarådet.

På Forum Jämställdhet 2023 medverkar Anna i metodverkstaden 40. Att leda förändringsarbete från start till mål i motvind.

Foto: Eskilstuna kommun