Jacob Flärdh

Generalsekreterare, Child 10 och ordförande, Plattformen Civila Sverige mot Människohandel

Jacob Flärdh är ordförande för Plattformen Civila Sverige mot Människohandel som samlar ett 20-tal civilsamhällsorganisationer som arbetar mot människohandel och prostitution i Sverige. Utöver det är han Generalsekreterare för Stiftelsen Child10 som arbetar såväl nationellt som internationellt mot människohandel och kommersiell sexuell exploatering av barn. Jacob har lång erfarenhet av förebyggande arbete samt att skapa holistiska och rättighetsbaserade stödsystem genom samverkan mellan civilsamhället och det offentliga, på såväl lokal, nationell som regional nivå. 

På Forum Jämställdhet medverkar Jacob i seminariet 17. Migration och prostitution – hur hänger det ihop?