Lotten Sunna

Ordförande, #utanskyddsnät

Lotten Sunna är ordförande i #utanskyddsnät,  #metoo-uppropet för flickor, kvinnor och transpersoner med erfarenhet av missbruk, prostitution och kriminalitet.

Lotten har tidigare varit verksamhetschef på Ulfshyttans behandlingshem, med behandlingsansvar för kriminalitetsprogrammet. Hon har under tiden där aktivt verkat för att utveckla effektiva behandlingsmodeller för kvinnor.

Tillsammans med Gudrun Schyman har hon genomfört flera seminarier och tagit fram rapporter med fokus på kvinnors beroendeproblematik och deras särskilda våldsutsatthet och därigenom lyft frågan även på politisk nivå.

Lotten Sunna är 2018 års Fjärilspristagare, en utmärkelse som KSAN delar ut för långvarig arbete för kvinnor i utsatthet.

På Forum Jämställdhet medverkar Lotten i brandtalspasset 31. Jämställd hälsa.

Foto: David Johansson