Marie Trollvik

Jämställdhetsexpert

Marie Trollvik leder expertnätverket Lönelotsarna som verkar för jämställda löner genom att sprida kunskap, bilda opinion och utveckla metoder. Lönelotsarna ger konsultstöd vid lönekartläggning och tillhandahåller kostnadsfritt verktyget Analys Lönelots.

Marie har lång erfarenhet av att omsätta jämställdhetsarbetet i praktiken. Marie har verkat både som specialist och chef i privat såväl som offentlig sektor,  bland annat inom Regeringskansliet, Svenska ESF-rådet, Ericsson och Partille kommun. Hon har också lett Sveriges Kommuner och Regioners ”Modellkommuner och Modellregioner” samt ”Program för hållbar jämställdhet”, en av Sveriges största jämställdhetssatsningar genom tiderna.

På Forum Jämställdhet deltar Marie i 0. Grundkurs i jämställdhet för förtroendevalda och i det förinspelade passet Grundkurs i jämställdhetsintegrering.