Marie Trollvik

Jämställdhetsexpert

Marie Trollvik leder expertnätverket Lönelotsarna som verkar för jämställda löner genom att sprida kunskap, bilda opinion och utveckla metoder. Lönelotsarna ger konsultstöd vid lönekartläggning och tillhandahåller  kostnadsfritt verktyget Analys Lönelots.

Marie har lång erfarenhet av att omsätta jämställdhetsarbetet i praktiken och har arbetat i flera av Sveriges största jämställdhetssatsningar genom tiderna.  Marie har verkat både som specialist och chef i olika positioner, bland annat inom Regeringskansliet, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska ESF-rådet, Ericsson och Partille kommun. Marie har även genomfört lönekartläggningar inom de flesta branscher och sektorer.

På Forum Jämställdhet deltar Marie i Grundkursen i jämställdhetsintegrering.