Nicolas Lunabba

Författare och verksamhetsansvarig, Helamalmö

2022 gav Nicolas ut den uppmärksammade debutboken ”Blir du ledsen om jag
dör?”. Det är berättelsen om hur Nicolas tar sig an Elijah, en bråkig
men charmig pojke, och låter honom flytta in hos sig. Men det är också
en berättelse om Sverige. Ett land där unga människor dör, där
samhällsväven trasas sönder.

Som verksamhetsansvarig för Helamalmö har Nicolas tjugo års erfarenhet
av arbete med unga i de så kallade utsatta områdena. Organisationen har
utvecklat metoder för att bekämpa asocialt beteende, fattigdomens och
ojämlikhetens förödande konsekvenser. Om detta, och boken, kommer
Nicolas föreläsa på Forum Jämställdhet.

På Forum Jämställdhet medverkar Nicolas i seminariet 32. Att arbeta med jämställdhet i hypermaskulina miljöer.

Copyright/Foto: Jesper Klemedsson Sotomayor