Möt Forum Jämställdhets partners i utställningen

Med bara några veckor kvar till Forum Jämställdhet 2023 passade vi på att ställa frågor till två av Forum Jämställdhets partners, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Jämställdhetsmyndigheten, om deras medverkan på Forum Jämställdhet.

Sveriges Kommuner och Regioner vill öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden

Charlotta Undén, projektledare på Sveriges Kommuner och Regioner berättar om SKRs viktigaste jämställdhetsfrågor just nu:

– Stopp för mäns våld mot kvinnor, i alla former. Att bryta könssegregeringen och öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden! Också frågan om heltidsarbete som norm – vilket förutsätter delad föräldraledighet, VAB och obetalt hemarbete.

Vad ser ni med fram emot med Forum Jämställdhet 2023?
– Att Sveriges Kommuner och Regioner får möjlighet att visa hur vi på ett holistiskt sätt arbetar med jämställdhetsfrågorna och utbyta erfarenheter som förhoppningsvis leder till fler insikter och samarbeten.

Läs mer om Sveriges Kommuners och Regioners seminarium Kvinnors frånvaro fram arbetsmarknaden – hur möter vi välfärdens kompetensutmaning?

Celice Bergendahl, kommunikatör, Jämställdhetsmyndighetene

Jämställdhetsmyndigheten ser fram emot en fysisk konferens

Jämställdhetsmyndighetens kommunikatör Celice Bergendahl berättar om vad myndigheten ser fram emot med sin medverkan på Forum Jämställdhet:

– Vi ser fram emot att möta alla deltagare i vår monter för samtal. Även om digitalt har varit bra, så är det härligt att åter få till mötet. Och att kunna få ta del av så många andra erfarenheter och lärdomar i alla seminarier. Vi har en intressant analys från vår senaste jämställdhetsundersökning om psykisk hälsa som vi är extra stolta att få presentera på just Forum Jämställdhet. Den kommer vi att samtala om i vårt seminarium Hur mår kvinnor och män?

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?
-Jämställdhetsmyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen och de jämställdhetspolitiska prioriteringarna. Arbetet mot att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är prioriterat, men ett brett jämställdhetsarbete är fortsatt viktigt. Det görs också satsningar på kvinnors och flickors organisering i utsatta områden för att stärka jämställdheten. Jämställd hälsa är också ett fokus.