4. Med öppna ögon – en socialtjänst för jämställdhet

PARTNERSEMINARIUM
Tid: 13.00–14.00
Lokal: LM Eriksson

Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Forskning visar att könsnormer i samhället återspeglas i socialtjänstens verksamheter och kan bidra till att ojämställdhet bibehålls eller till och med förstärks. I förslaget till ny socialtjänstlag framkommer att socialtjänsten ska stärka såväl jämställda som jämlika levnadsvillkor. För att möta behoven har Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med FOU Välfärd/RSS Värmland och FOU Socialtjänst/RSS Västerbotten tagit fram kunskap och flera stöd som nu lanseras. Under seminariet får vi höra olika röster från socialtjänsten om att främja jämställdhet i praktiken.

MEDVERKANDE:
Maria Högkvist, projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Birgitta Persdotter, projektledare, FOU Välfärd/RSS Värmland
Anna Bohlin, projektledare, FOU Socialtjänst/RSS Västerbotten
Åsa FurénThulin, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister (L)

Event Timeslots (2)

Seminarium
-
Partnerseminarium
forumjam_adm forumjam_adm

Dag 1
-
Partnerseminarium
forumjam_adm forumjam_adm