Möt Forum Jämställdhets partners

Vi är stolta över att presentera våra partners till Forum Jämställdhet 2023. Jämställdhetsmyndigheten, TCO, Unizon och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medverkar alla under konferensen med egna spännande programpunkter. Våra partners finns också på plats i konferensens utställning med var sin monter.

Ta chansen att träffa våra partners under Forum Jämställdhet!