Få hela organisationen med på jämställdhetståget 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
SEMINARIUM

Vad krävs för att jämställda styrsignaler ska få genomslag? Vad kan göras för att få chefer och medarbetare att själva efterfråga jämställdhet? Hur kan nya former av motstånd bemötas? Vilka argument övertygar dem som inte alls vill jobba med jämställdhet? Och hur ser vi till att jämställdhetsperspektivet inte tappas bort i hållbarhetsarbetet? Välkommen till ett samtal mellan ledare från olika sektorer som tar sig an några av jämställdhetsintegreringens vanligaste utmaningar.

MEDVERKANDE:
Ulrika K Jansson, kommundirektör, Karlstads kommun 
Maja Herstad, doktorand sociologi, Karlstads universitet
Marie Morin, platschef, Stora Enso Skoghalls Bruk

MODERATOR: Anders Eriksson, kvalificerad utredare, Lunds kommun

Fler medverkande tillkommer.