Utställare Forum Jämställdhet 2024

Utställare Forum Jämställdhet 2024 Boka utställning på Forum JämställdhetForum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. I vår interaktiva utställning kan du visa upp material, berätta om din verksamhet och knyta kontakt med 1000 deltagare från privat och offentlig sektor. 2024 genomförs Forum Jämställdhet i Karlstad, den 7-8 februari på Karlstad CCC. Här finns lokaler som erbjuder…

Workshop för förändringsledare: Leda förändring i motvind

Workshop för förändringsledare: Leda förändring i motvind När vi ska integrera jämställdhet i det systematiska arbetet möter vi ofta olika hinder. Kanske bromsas arbetet av brist på tid eller vilja, kanske saknas jämställdhetskunskap i organisationen eller så kanske vi upptäcker att styrkedjan inte fungerar fullt ut. Välkommen till en halvdagsworkshop där vi gemensamt tar oss…

Utbildning för chefer och ledare: Målstyrning för jämställda verksamheter

Utbildning för chefer och ledare: Målstyrning för jämställda verksamheter Våra verksamhetsmål är det viktigaste verktyget vi har för att styra verksamheten i rätt riktning. Hur formulerar vi mål och indikatorer som hjälper oss att styra våra verksamheter? Hur kan vi implementera jämställdhetsintegrering som strategi i våra styrprocesser? Välkommen till en fokuserad utbildning i hur vi…