Utställare Forum Jämställdhet 2024

Utställare Forum Jämställdhet 2024 Boka utställning på Forum JämställdhetForum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. I vår interaktiva utställning kan du visa upp material, berätta om din verksamhet och knyta kontakt med 1000 deltagare från privat och offentlig sektor. 2024 genomförs Forum Jämställdhet i Karlstad, den 7-8 februari på Karlstad CCC. Här finns lokaler som erbjuder…

Deltagare Forum Jämställdhet 2024

Deltagare Forum Jämställdhet 2024 Om Forum Jämställdhet 2024Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi lockar årligen chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Få inspiration, fördjupa din kunskap och utveckla ditt nätverk. Fördjupande seminarier och interaktiva metodverkstäder ger dig verktyg att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Välkommen till Karlstad den 7-8 februari…

Workshop för förändringsledare: Leda förändring i motvind

Workshop för förändringsledare: Leda förändring i motvind När vi ska integrera jämställdhet i det systematiska arbetet möter vi ofta olika hinder. Kanske bromsas arbetet av brist på tid eller vilja, kanske saknas jämställdhetskunskap i organisationen eller så kanske vi upptäcker att styrkedjan inte fungerar fullt ut. Välkommen till en halvdagsworkshop där vi gemensamt tar oss…

Utbildning för chefer och ledare: Målstyrning för jämställda verksamheter

Utbildning för chefer och ledare: Målstyrning för jämställda verksamheter Våra verksamhetsmål är det viktigaste verktyget vi har för att styra verksamheten i rätt riktning. Hur formulerar vi mål och indikatorer som hjälper oss att styra våra verksamheter? Hur kan vi implementera jämställdhetsintegrering som strategi i våra styrprocesser? Välkommen till en fokuserad utbildning i hur vi…